logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Resursi

Page: First Prev Next Last
Naziv resursa Naziv entiteta Tip
3D digitalizator Immersion Microscribe G2LX Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
3D printer MAKERBOT REPLICATOR 2 Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Oprema
3D printer Objet Alaris 30 za brzu izradu prototipova Kooperativni trening centar - CTC Oprema
3D skener- Atos kompakt scan 5M Laboratorija 3D impuls Oprema
3D štampač ZCorporation ZPrinter 310 Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
5DT Rukavica Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Oprema
ABAQUS Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
AD Inventor CAD Laboratorija Specijalizovani softver
ADINA Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Agregat za električni ribolov 1300 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Agregat, Electrofisher EFAG23 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Alfa spektrometar Grupa za radijacionu fiziku Oprema
Analitička vaga Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Analitička vaga Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
Analitička vaga Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Oprema
Analizator produkata sagorevanja Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Analogno-digitalni pretvarači za monitoring, automatizaciju i upravljanje merenjima pomoću kompjutera i interneta Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Anemometri sa vrelom žicom za merenje brzine fluida Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Ansys, proračuni i FEM analize Laboratorija 3D impuls Specijalizovani softver
Aparat za kiseonik Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Aparatura za ispitivanje koračnih motora Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Atomteh Grupa za radijacionu fiziku Oprema
Autoclave Systec VE 55 Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Autoclave Systec VE 55 Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
Autoclave Systec VX55 Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
BD Biosciences FACSCalibur flow cytometer Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Oprema
Bibliotečki i informatički resursi Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja Ostalo
Binokularna lupa МБС-9 i binokularni mikroskop Carl Zeiss Jena Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Oprema
Binokularni lupa, SMZ 800 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Binokularni mikroskop, br. 1062, Carl Zeiss Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Binokularni mikroskop, br. 806, Carl Zeiss Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Binokularni mikroskop, Eclipse E 100 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Binokularni mikroskop, Invertni br. 724395, Carl Zeiss Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Brojač kolonija Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Čamac na naduvavanje i dva vesla Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Čamac, SPORT Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
CO2 incubator MD 151 UV Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
Deset modernih umreženih notebook računara Laboratorija E - Lab Oprema
Digitalna precizna vaga Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Digitalni automatski uređaj za praćenje i kalkulaciju termodinamičkih parametara dimnih gasova Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Oprema
Digitalni multimetri Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Digitalni osciloskop TEKTRONIX Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Dinamička ispitivanja železničkih vozila na sudar Centar za železnička vozila Oprema
Dinamička ispitivanja železničkih vozila u vožnji Centar za železnička vozila Oprema
Dinamometarski točak upravljača sa pratećom opremom Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
DS CATIA CAD Laboratorija Specijalizovani softver
Dva CO2 za gajenje ćelija u kulturi Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Oprema
Dve laminarne komore sa vertikalnim strujanjem vazduha za rad sa ćelijskim kulturama Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Oprema
Dvokomponentni hidraulički pulzator Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Dvoosni „Stretch” sistem za ispitivanje mehaničkih karakteristika bioloških tkiva Centar za bioinženjering - CBI Oprema
Edukativni pano sa elementima automatike Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Ekmanov bager Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Elektromagnetna kočnica za kontrolisano opterećivanje električnih motora do 7.5kW Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
ELISA čitač mikroploče Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
ELISA čitač mikroploče RT-2100C Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
ELISA čitač mikroploče, Zenit Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Oprema
Eppendorf Mastercycler gradient PCR aparat Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
ETH 256C - Dvokanalni /ECG/EMG/EEG pojačivač Centar za bioinženjering - CBI Oprema
Fakultetski klaster računar KRAGUJ Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Oprema
Faradejeva vaga SARTORIUS 2462 Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Oprema
FARO Arm Platinum Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Oprema
FEAP Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Femap Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Fotometar, Aqualytic AL400 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Frižider sa zamrzivačem Gorenje 6335 W/1 Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Oprema
Frižider, HL Beko 1565 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Frižideri Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Frižideri Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
Gama spektrometar Grupa za radijacionu fiziku Oprema
GiD Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Glodalica Roland MDX-40A Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Oprema
Histereziograf BROCKHAUS Tester MPG 100 D Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Oprema
Hopkinsonov štap Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Oprema
HPLC hromatograf Shumadzu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Oprema
InFocus DepthQ 3D projektor Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Oprema
Informacioni sistem (IS) za podršku CPCTAS – LCMB Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
Informacioni sistem (SeLaR) Laboratorija za mikrobiologiju Specijalizovani softver
Infracrveni termometri Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Inkubatori Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Inkubatori Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
Invertni epifluorescentni mikroskop Nikon Eclipse Ti-E Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
IR spektrometar Perkin Elmer Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Oprema
Ispitivanja kočnice železničkih vozila u mestu Centar za železnička vozila Oprema
Ispitivanja kočnice železničkih vozila u vožnji Centar za železnička vozila Oprema
Ispitivanja torzione krutosti železničkih vozila Centar za železnička vozila Oprema
Ispitivanje elemenata ogibljenja železničkih vozila na zamor Centar za železnička vozila Oprema
Jedinica za krioprezervaciju Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Jednoosni „Stretch” sistem za ispitivanje mehaničkih karakteristika bioloških tkiva Centar za bioinženjering - CBI Oprema
Klopke za rakove, Aquaculture Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Kombinovani instrumenti za merenje vlažnosti, temperature i brzine strujanja vazduha Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Kompjuterski analizator gasova Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Oprema
Kondicioneri signala Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
LabVIEW Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Specijalizovani softver
Laminarna komora sa vertikalnim strujanjem vazduha i HEPA filterima Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
Laserski 3D skener Roland PICZA LPX-2 Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
LCR HI Tester 3532 HIOKI Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Oprema
LSDYNA Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Manometri Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Mašina za direktno lasersko sinterovanje metala- EOS EOSINT M280 Laboratorija 3D impuls Oprema
Mašina za lasersko sinterovanje plastike- FORMIGA P100 Laboratorija 3D impuls Oprema
Matlab Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Specijalizovani softver
MCNP software Grupa za radijacionu fiziku Specijalizovani softver
Merač jačine svetlosti Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Merač nivoa zvuka Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Merenje brzine Centar za železnička vozila Oprema
Merenje deformacija Centar za železnička vozila Oprema
Merenje pomeranja Centar za železnička vozila Oprema
Merenje pređenog puta Centar za železnička vozila Oprema
Merenje sila i momenata Centar za železnička vozila Oprema
Merenje temperature Centar za železnička vozila Oprema
Merenje ubrzanja i vibracija Centar za železnička vozila Oprema
Merni kovčeg za energetska merenja Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Merni most za merenje buke kočnica Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Merno-akvizicioni sistem cDAQ-9178 sa modulima Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Merno-akvizicioni sistem PCI 6013 Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Merno-akvizicioni sistem PCMCI 6036E Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Merno-akvizicioni uređaji NI USB6008/6009 Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Mernо-upravljački sistem cRIO 9074 sa modulima Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Mikrokontrolersko razvojno okruženje za Atmel - Arduino Uno Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Mikroskop Nikon TS-100 Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
Mikroskopska kamera, Bresser 9 MegaPixela Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Mikroskopska kamera, Moticam 2000 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Motor za čamac Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Multisenzorska koordinatna merna mašina CMM Werth VC IP250 Kooperativni trening centar - CTC Oprema
NMR spektroskop Varian Gemini Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Oprema
Numerička glodalica HASS Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Oprema
NuVision 60GX stereoskopske naočare Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Oprema
NX Nastran Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Oksimetar, HANNA HI 9143 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Opitna šasija u voznom stanju Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Opitni automobil Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Oprema za hidroinformatiku Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
Oprema za ispitivanje karakteristika pneumatskih aktuatora Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Oprema
Oprema za ispitivanje sigurnosnih uredjaja sanitarne opreme Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Oprema
Oprema za membransku filtraciju Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Oprema za odredjivanje protočnih karakteristika pneumatskih ventila Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Oprema
Oprema za uzorkovanje i konzerviranje uzoraka Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Optički merni sistem ATOS Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Oprema
Optički merni sistem TRITOP Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Oprema
Ormar sa kontaktorskom opremom Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Ormar za dvozonsku regulaciju brzine motora jednosmerne struje Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Ormar za upravlјanje podsinhronom tiristorskom kaskadom Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
PAK (Program za Analizu Konstrukcija) Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
pH metar Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
pH metar, HANNA Combo Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Piranometar za merenje jačine sunčevog zračenja Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Planetarni mlin BALL MILL Retsch PM 100 Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Oprema
Planktonska mrežica Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Plastenici i leje za rasađivanje biljaka Botanička bašta u Kragujevcu Ostalo
Platforma za e-učenje Laboratorija E - Lab Ostalo
Ploter CAD Laboratorija Oprema
Polycom VSX 7000 - fixed Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
POLYWAR met mikroskop, LEICA kamera i softver Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Oprema
Posuda za tečni azot SPECTRUM Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
Power Mill – Delcam Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Specijalizovani softver
Precizni digitalni multimetar-kalibrator Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Pulzatorna pumpa Centar za bioinženjering - CBI Oprema
Računarska učionica: 20 računara Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Ostalo
Real Time PCR System 7500, Applied Biosystem 7500 Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
Real Time PCR System, Eppendorf Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Oprema
Renishaw uređaj za kontrolu CNC mašina QC10 BallBar Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Oprema
Roland MDX-20 Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
Ručni Doppler BIDOP 3 Centar za bioinženjering - CBI Oprema
Rutnerova boca 2 l Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Sartorius - laboratorijska vakum pumpa Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Savremena računarska i merna oprema Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Sekijev disk Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Serija od 12 Tulgren-Berlezovih aparata Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Oprema
Servohidraulični pulzator/kidalica Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Oprema
SIEMENS NX Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Simufact forming Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Specijalizovani softver
Sistem cuger aparata za veštački mrest riba Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Sistem za ispitivanje zaštite pri prevrtanju mašina građevinske i transportne mehanizacije Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Oprema
Sistem za izolovano srce (Langendorf) Centar za bioinženjering - CBI Oprema
Sistem za merenje zaostalih napona pomoću mernih traka MST3000 Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Oprema
Sistem za vakuumsko livenje MTT Vacuum Casting 5/01 Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
Sistemi za merenje brzine Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Softver SPSS za statističku obradu podataka Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Specijalizovani softver
Softver za akviziciju podataka i upravljanje procesima Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Specijalizovani softver
Softver za merenje i akviziciju izmerenih vrednosti Catman® Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Specijalizovani softver
Softver za modeliranje i simulaciju dinamičkih sistema Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Specijalizovani softver
Softverski alat za višekriterijumsku optimizaciju Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Specijalizovani softver
Softverski alati za računarske simulacije Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Specijalizovani softver
Solid Edge Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
SolidWorks Laboratorija 3D impuls Specijalizovani softver
SoMachine Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Specijalizovani softver
Sonar, Garmin - Fishfinder 250 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Sony PCS G70P – portable system Centar za informacione tehnologije - CIT Oprema
Spektrofotometar Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Sprega jednosmerne mašine i sinhronog generatora Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Statička ispitivanja železničkih vozila Centar za železnička vozila Oprema
Stroboskop Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Stubna dizalica Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Sudovi za pikiranje Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
Sušnica ST-05 50 200°C Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Oprema
Sušnice Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Sušnice Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
Team Center Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Tehnomatix Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Specijalizovani softver
Termovizijska infracrvena kamera Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Termovizijski sistem IR Flex CamT INFRARED SOLUTION Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Oprema
Texas Instruments DSP razvojno okruženje Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Tiristorski invertor Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Oprema
Touch Probe koordinatna merna mašina Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Oprema
Tribometri Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Oprema
TRITOP Deformation Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Oprema
Ultracentrifuge SORWALL WX 80 Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Oprema
Ultrazvučni merač protoka tečnosti Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Oprema
Univerzalna vaga, PL.BL 60 Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Uređaj sa oscilatornim tanjirima (mehanički pulzator) Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Uređaj za elektroribolov Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Uređaj za merenje brzine vozila Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Uređaj za određivanje koncentracije čvrstih čestica Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Oprema
Uređaj za praćenje pokreta - Wintracker Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Oprema
UV lampa Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
UV lampe Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
UV-VIS spektrofotometar Perkin Elmer Lamda 25 Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Oprema
UV-VIS spektrofotometar Perkin Elmer Lamda 35 Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Oprema
Vaga za merenje masa vozila Istraživanje buke i vibracija vozila Oprema
Veliki broj univerzalnih mašina za obradu rezanjem Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Oprema
Veliku kolekcija sojeva mikroorganizama (bakterija i gljiva) Laboratorija za mikrobiologiju Ostalo
Vertikalna laminarna komora sa Bunsen-ovim plamenikom Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Vertikalna laminarna komora sa Bunsen-ovim plamenikom Botanička bašta u Kragujevcu Oprema
Video-konferencijska sala Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Oprema
Videokonferencijski sistem Laboratorija E - Lab Oprema
Vodeno kupatilo, Grant JB Aqua 12 plus Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema
Vortex mixer Laboratorija za mikrobiologiju Oprema
Zamrzivač, Gorenje Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Oprema