logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Mikroskop Nikon TS-100
Oprema

Mikroskop Nikon TS-100, invertni laboratorijski mikroskop za praćenje boja i morfologije ćelija.