logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Digitalni automatski uređaj za praćenje i kalkulaciju termodinamičkih parametara dimnih gasova
Oprema