logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

Page: First Prev Next Last
Prezime i ime Matična institucija Entiteti
ArsenijevićAleksandar Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
ArsenijevićNebojša Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
BabićVerica Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
BižićMilan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za železnička vozila
BjekićMiroslav Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab
BlagojevićMilan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
BlagojevićMirko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
BogdanovićBojan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
BogojevićNebojša Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za železnička vozila Laboratorija 3D impuls
BogojevskiJovana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
BojićSanja Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
BorišićMario Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
BožićMiloš Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab
BožovićMaja Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
BrankovićSnežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
BrkovićMirjana Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
BugarčićŽivadin Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
BugarčićZorica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
BusaracNenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Ćirić KostićSnežana Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Laboratorija 3D impuls
ČomićLjiljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
ČukanovićDragan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
ČupićMilan Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
ĆurčićMilena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
CvetkovićDanijela Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
DamnjanovićĐorđe Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
DišićAleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
DivacVera Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Dr SimićSnežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
DubonjićLjubiša Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
DunićVladimir Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
DženopoljacVladimir Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
ĐelićGorica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
ĐorđevićNevena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
ĐorđevićZorica Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
ĐukićSlobodan Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
ĐukićTijana Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
ĐurovićMirjana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
ErićJelena Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
FilipovićNenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
FilipovićVojislav Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
GašićMilomir Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju
GlišovićJasna Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživanje buke i vibracija vozila
GrbovićFilip Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
GrujovićNenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za informacione tehnologije - CIT
IsailovićVelibor Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
IvanovićMiloš Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
JakovljevićDragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
JankovićMarija Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
JeremićMarija Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
JevtovićJelena Univerzitet u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Kooperativni trening centar - CTC
JordovićBranka Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
JovanovićIvan Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
JovanovićSnežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
JovičićGordana Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Kalezić-GlišovićAleksandra Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Kaplarević-MarišićAna Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
KaramarkovićRade Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine
KaramarkovićVladan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine
KostićDragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
KostićNenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
KovačevićSimona Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
KrnetaRadojka Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
KrstićDragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
LjubisavljevićSnežana Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
LjujićBiljana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
LukićJovanka Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživanje buke i vibracija vozila
LukićMiodrag Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
LukićNebojša Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Laboratorija za termodinamiku i termotehniku
MandićVesna Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Kooperativni trening centar - CTC
MaraševićMiljan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine
MaričićAleksa Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
MarjanovićNenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
MarjanovićVesna Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija
MarkovićSnežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
MarkovićVladimir Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
MatejićMiloš Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
MijailovićNikola Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
MilenkovićBiljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
MiletićIvan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
MiloradovićDanijela Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživanje buke i vibracija vozila
MiloševićDanijela Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
MiloševićMarjan Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
MiloševićŽarko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
MiloškovićAleksandra Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
MilovanovićMarija Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
MilovanovićVladimir Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
MitrovićNebojša Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Mitrovski BogdanovićAna Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju
NedeljkovićBorivoje Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
NedićNovak Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
NikezićDragoslav Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
NikolićAleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
NikolićDalibor Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
NikolićJelena Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
NikolićMiloš Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
ObradovićAna Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
ObradovićMilica Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
OstojićAleksandar Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
PantićJelena Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
PavlovićSlađana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
PejnovićNada Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
PešićSnežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju
PetrovićAna Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
PetrovićBiljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
PetrovićDejan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
PetrovićDragan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za železnička vozila
PetrovićNenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
PopovićSuzana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
PršićDragan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
RadenkovićMilena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
RadojevićIvana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
RadojkovićNataša Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
RadosavljevićGordana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
RadovićMiloš Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
RadulovićMonika Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
RakićDragan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
RandjelovićSaša Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
RankovićVladimir Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
RilakAna Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
RistićLela Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
RosićMarko Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab
RvovićMarina Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
SaveljićIgor Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
SavkovićMile Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju
ŠeklićDragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
SimićAleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
SimićVišnja Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
SimićVladica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
SlavkovićMarko Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
SlavkovićRadovan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
SlavkovićVukašin Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
ŠmitBiljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
ŠoškićZlatan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Laboratorija 3D impuls
StajićJelena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
StanićMarija Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
StanišićNenad Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
StankovićMilan Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
StefanovićMilentije Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP
StefanovićOlgica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
StevanovićNenad Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
StojanovićBlaža Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
StojanovićBoban Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
StojanovićTatjana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
StojkovićMiodrag Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
TadićBranko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
TodorovićDanijela Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
TodorovićMirjana Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
TodorovićVioleta Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
TopalovićMarko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
TopuzovićMarina Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
VasićSava Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
VeselinovićPetar Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
VolarevićVladislav Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
VranićAleksandar Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Laboratorija 3D impuls
VujanacRodoljub Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
VukajlovićFilip Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju
VukićevićArso Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
VulovićRadun Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
VulovićSnežana Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
ZdravkovićNemanja Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
ŽivanovićMarko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
ŽivanovićMarko Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
ŽivkovićMiroslav Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
ŽižićJovana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju