logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

Page: First Prev Next Last
Prezime i ime Matična institucija Entiteti
Arsenijević Aleksandar Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Arsenijević Nebojša Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Babić Verica Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Bižić Milan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za železnička vozila
Bjekić Miroslav Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab
Blagojević Milan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Blagojević Mirko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Bogdanović Bojan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
Bogojević Nebojša Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za železnička vozila Laboratorija 3D impuls
Bogojevski Jovana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Bojić Sanja Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Borišić Mario Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Božić Miloš Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab
Božović Maja Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
Branković Snežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
Brković Mirjana Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
Bugarčić Živadin Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Bugarčić Zorica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Busarac Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Ćirić Kostić Snežana Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Laboratorija 3D impuls
Čomić Ljiljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
Čukanović Dragan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Čupić Milan Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Ćurčić Milena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
Cvetković Danijela Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
Damnjanović Đorđe Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
Dišić Aleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Divac Vera Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Dr Simić Snežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Dubonjić Ljubiša Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
Dunić Vladimir Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Dženopoljac Vladimir Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
Đelić Gorica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
Đorđević Nevena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Đorđević Zorica Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Đukić Slobodan Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Đukić Tijana Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Đurović Mirjana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Erić Jelena Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Filipović Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Filipović Vojislav Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
Gašić Milomir Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju
Glišović Jasna Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživanje buke i vibracija vozila
Grbović Filip Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
Grujović Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za informacione tehnologije - CIT
Isailović Velibor Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Ivanović Miloš Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
Jakovljević Dragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
Janković Marija Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Jeremić Marija Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
Jevtović Jelena Univerzitet u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Kooperativni trening centar - CTC
Jordović Branka Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Jovanović Ivan Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Jovanović Snežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Jovičić Gordana Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Kalezić-Glišović Aleksandra Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Kaplarević-Marišić Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
Karamarković Rade Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine
Karamarković Vladan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine
Kostić Dragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
Kostić Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Kovačević Simona Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Krneta Radojka Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
Krstić Dragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
Ljubisavljević Snežana Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
Ljujić Biljana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Lukić Jovanka Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživanje buke i vibracija vozila
Lukić Miodrag Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Lukić Nebojša Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Laboratorija za termodinamiku i termotehniku
Mandić Vesna Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Kooperativni trening centar - CTC
Marašević Miljan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine
Maričić Aleksa Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Marjanović Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Marjanović Vesna Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija
Marković Snežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
Marković Vladimir Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
Matejić Miloš Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Mijailović Nikola Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Milenković Biljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
Miletić Ivan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Miloradović Danijela Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživanje buke i vibracija vozila
Milošević Danijela Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
Milošević Marjan Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab
Milošević Žarko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Milošković Aleksandra Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Milovanović Marija Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Milovanović Vladimir Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Mitrović Nebojša Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Mitrovski Bogdanović Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju
Nedeljković Borivoje Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme
Nedić Novak Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
Nikezić Dragoslav Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
Nikolić Aleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Nikolić Dalibor Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Nikolić Jelena Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Nikolić Miloš Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
Obradović Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
Obradović Milica Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Ostojić Aleksandar Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
Pantić Jelena Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Pavlović Slađana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Pejnović Nada Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Pešić Snežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju
Petrović Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Petrović Biljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Petrović Dejan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Petrović Dragan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za železnička vozila
Petrović Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Popović Suzana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Pršić Dragan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku
Radenković Milena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Radojević Ivana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
Radojković Nataša Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Radosavljević Gordana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Radović Miloš Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Radulović Monika Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
Rakić Dragan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Randjelović Saša Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
Ranković Vladimir Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
Rilak Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Ristić Lela Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
Rosić Marko Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab
Rvović Marina Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Saveljić Igor Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Savković Mile Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju
Šeklić Dragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
Simić Aleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
Simić Višnja Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
Simić Vladica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG”
Slavković Marko Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Slavković Radovan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Slavković Vukašin Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Šmit Biljana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića
Šoškić Zlatan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Laboratorija 3D impuls
Stajić Jelena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
Stanić Marija Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
Stanišić Nenad Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
Stanković Milan Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
Stefanović Milentije Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP
Stefanović Olgica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
Stevanović Nenad Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku
Stojanović Blaža Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Stojanović Boban Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
Stojanović Tatjana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije
Stojković Miodrag Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Tadić Branko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS
Todorović Danijela Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Todorović Mirjana Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje
Todorović Violeta Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
Topalović Marko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Topuzović Marina Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu
Vasić Sava Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju
Veselinović Petar Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja
Volarević Vladislav Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Vranić Aleksandar Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Laboratorija 3D impuls
Vujanac Rodoljub Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES
Vukajlović Filip Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju
Vukićević Arso Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Vulović Radun Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Vulović Snežana Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Zdravković Nemanja Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija
Živanović Marko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI
Živanović Marko Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju
Živković Miroslav Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB
Žižić Jovana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju