logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Podrška transferu znanja i istraživanjima

 

Univerzitet u Kragujevcu je, uz postojeće strukture i mehanizme za podršku transferu znanja i istraživanja, kao što su Centri I Laboratorije prikazani u ovom Katalogu, doneo i niz pravnih akata čiji je cilj jačanje pravnih mehanizama u podršci razmeni znanja, izvrsnosti u istraživanju i inovacijama. U daljem tekstu su navedeni Centri osnovani na Univerzitetu u Kragujevcu, Fondacije i Programski odbori.