logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu

 

Adresa: Jovana Cvijića b.b., 34 000 Kragujevac, Srbija

Telefon: 034/ 300-425

E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs

URL: www.razvojkarijere.kg.ac.rs

 

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata osnovan je  radi pružanja pomoći i informacija potrebnih studentima, kao i radi uspostavljanja saradnje između akademske i poslovne zajednice i obezbeđivanje mobilnosti studenata. Centar organizuje i realizuje  manifestacije  u cilju  informisanja studenata o mogućnostima daljeg usavršavanja na postdiplomskim studijama, programima stipendiranja, studijskim i stručnim boravcima, praksama i drugim mogućnostima stručnog usavršavanja  u zemlji i inostranstvu, kroz prezentacije fondacija i institucija, sajmove stipendija i sl. Centar organizuje  seminare, radionice, kurseve i predavanja  za studente  i diplomce u cilju pružanja pomoći u razvijanju praktičnih veština i znanja koja su im potrebna za prve profesionalne korake  i razvoj  karijere.  Centar, kroz uspostavljanje saradnje sa kompanijama u Gradu i Regionu,  studentima obezbeđuje  programe praksi i stručnog usavršavanja  kojima im  pomaže da stečena znanja praktično primene i dopune drugim veštinama i sposobnostima.