logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Takmičenje za najbolju studentsku ideju

Takmičenje za najbolju studentsku ideju održano na Univerzitetu u Kragujevcu
U Kreativnom centru Univerziteta u Kragujevcu je održano Takmičenje za najbolju studentsku ideju u četvrtak 9. maja 2019. godine. Takmičenje započeto u januaru ove godine, I do kraja februara je 60 studenata prijavilo 16 poslovnih ideja, I završilo startup obuke za razvoj I validaciju poslovnog modela, procenu finansija za početak biznisa kao I obuku za pitch prezentaciju poslovne ideje. Svaki poslovni plan je ocenjen od strane tri nezavisna recenzenta.

Lista ideja i timova sa Univerziteta u Kragujevcu koji su prošli u drugi krug takmičenja

Promocija Takmičenja 2019 u Kreativnom centru Univerziteta u Kragujevcu za predstavnike studentskih organizacija fakulteta

Promocija Takmičenja za najbolju studentsku ideju održana je 25.1.2018. u Kreativnom centru Univerziteta. Tom prilikom sastanku su prisustvovali studenstki predstavnici fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Kroz prezentaciju studenti su upoznati sa mogućnostima, pravilima i aktivnostima takmičenja, kao i dosadašnjim radom i postojanjem takmičenja.

Tokom interaktivne prezentacije studenti su u razgovoru podelili svoja dosadašnja iskustva sa takmičenjem i izrazili želju da se priključe aktivnostima promocije i konkurišu na takmičenju sa svojim timovima. Takodje studentima je prikazana oprema kojom raspolaže Kreativni centar Univerzitata, a koja će biti na raspolaganju (dostupna) učesnicima takmičenja za razvoj i kreiranje inovativnih ideja.

Presentacija
Lista učesnika

Održana promocija Takmičenja za najbolju studentsku ideju na fakultetima u Kragujevcu

Na Fakultetu inženjerskih nauka i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu  u četvrtak 17.1.2019. godine održana je promocija Takmičenja za najbolju studentsku ideju u saradnji sa studentima Organizacije mladih inženjera FINES i organizacije Suverenih Studenata Pravnog Fakulteta.

Veliki broj zainteresovanih studenata je posetio štandove takmičenja i tom prilikom se dodatno informisao o načinima prijavljivanja ideje, uslovima koje je potrebno tim da ostvari i vremenskom periodu održavanja takmičenja .
Tom prilikom studeti su upoznati sa pravilima takmičenja i mogućnostima koje im takmičenje pruža kroz obuke u oblasti razvoja poslovnog modela, pisanja biznis plana, istraživanja tržišta, otvaranja start-up kompanija. Studenti su takođe informisani o aktivnostima Kreativnog centar Univerziteta u Kragujevcu u kojem mogu uz podršku mentora timski raditi na razvoju svojih ideja i pripremati se za predstojeće takmičenje.

 

Pokrenuto takmičenje za najbolju studentsku ideju 2019

 

U okviru IF4TM projekta, kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu a finansira Evropska Unija u okviru Erazmus plus programa, pokrenuto je Nacionalno takmičenje za najbolju studentsku ideju. Realizuje se kroz sedam lokalnih takmičenja na univerzitetima u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru, kao i na Metropolitan univerzitetu u Beogradu i Nišu, i Visokoj tehničkoj školi u Zrenjaninu i kroz organizaciju finalnog takmičenja.

Pravo učešća na Takmičenju imaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija. Svoje ideje i timove (2 do 4 člana), studenti fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prijavljuju od 10. januara do 28. februara 2019. slanjem popunjenog prijavnog formulara na imejl adresu bsokg@kg.ac.rs. Dodatne informacije možete naći na sajtu projekta www.if4tm.kg.ac.rs i facebook stranici takmičenja www.facebook.com/takmicenje.

Ideje i timovi koji budu prošli prvu fazu selekcije će imati priliku da kroz set preduzetničkih obuka koje se realizuju u Kreativnom centru u saradnji sa Biznis inovacionim centrom u Kragujevcu i mentorsku podršku detaljno razrade svoje ideje, razviju poslovne modele primenom CANVAS metode i pripreme ih za lokalne prezentacije pred žirijem koje će se održati tokom maja meseca ove godine. Dva prvoplasirana tima sa svakog lokalnog takmičenja učestvovaće na nacionalnom finalnom takmičenju koje će biti održano u junu mesecu ove godine u Naučno tehnološkom parku Beograd.

Pobednike lokalnih i nacionalnog finalnog takmičenja očekuju i vredne nagrade, kao što su nagradna putovanja odnosno studijske posete za svaki pobednički tim lokalnog takmičenja (poseta partnerskim institucijama u Austriji, Engleskoj, Portugalu, Sloveniji ili Italiji), novčane nagrade preduzeća sponzora, besplatna izrada brzih prototipova, besplatan zakup poslovnog prostora u biznis inkubatorima, konsultativna i mentorska pomoć u razvoju poslovnog modela, pomoć u promociji ideje i poslovnog modela kao i druge vrste nagrada koje obezbeđuju organizatori takmičenja.

Popunjen prijavni formular (koji možete naći i na sajtu projekta IF4TM) pošaljite administratoru Takmičenja na imejl adresu: bsokg@kg.ac.rs.

Više informacija možete videti na sledećim internet stranicama:

Dokumenta značajna za prijavu:

Za više informacija i dodatne konsultacije možete se obratiti Kancelariji za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu putem imejl adrese bsokg@kg.ac.rs