logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Kako se prijaviti

1. Popunite Prijavni formular koji će vođa tima poslati organizatoru takmičenja elektronskim putem na imejl bsokg@kg.ac.rs. Naziv tima može sadržati najviše tri reči i ne sme sadržati lično ime i/ili prezime, naziv preduzeća ili institucije i ne može biti duži od 25 karaktera.

2. Na osnovu podataka iz prijavnog formulara, administrator takmičenja otvoriće naloge svim članovima tima na UKG INNO STUDENT platformi. Koristeći korisničko ime (username) i lozinku (password) koje su dobili imejlom prilikom otvaranja naloga, članovi tima mogu da se prijave na platformu. Svaki član platforme ima mogućnost da po registraciji promeni svoju lozinku.

3. Vođa tima je dužan da unese ideju i dodeli toj ideji registrovane članove svog tima.

4. Opišite ideju odgovarajući na sledeća pitanja:

a.     Koji proizvod ili uslugu razvija vaš tim?

b.     Koje su vaše uloge u timu?

c.     Kakvo je tržište i ko su potencijalni kupci?

d.     Ko nudi na tržištu slične proizvode i usluge (konkurencija)?

e.     Šta su konkurentske prednosti vašeg proizvoda/usluge?

f.      Koliko je potrebno početnog ulaganja?

g.     Da li je lako ili teško realizovati ideju i koliko je potrebno vremena?

h.     Šta je vaša motivacija za učešće u takmičenju?

5. Unos ideje se vrši preko online formulara koji se nalazi na platformi. Ideja mora biti uneta kao privatna da bi bila vidljiva samo za članove tima i administratora. Članovi tima mogu menjati sadržaj online formulara do isteka roka za prijavu, tj. do 28. februara 2019. godine.

6. Tek kada se unese ideja i svi članovi tima, ideja zvanično ulazi u takmičenje, a članovi tima dobijaju e-mail notifikaciju da je ideja uneta.

7. Prijave, odnosno poslovni modeli i pitch prezentacije moraju biti na srpskom jeziku.

8. Timovi koji podnesu prijavu za učešće na Takmičenju, automatski potvrđuju svoju saglasnost sa Pravilima takmičenja.

9. Nepotpune ili neblagovremene prijave, kao i prijave koje su poslate poštom ili na bilo koji drugi način, a koji nije predviđen pravilima, neće biti uzete u razmatranje od strane organizatora. Odobravanjem ideje na platformi u fazi administrativne provere, organizatori potvrđuju da su podnete prijave potpune.