logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Kalendar

28. februar 2019.

Prijavljivanje ideja na platformi

28. februar – 04. mart 2019.

Lista odabranih ideja i timova

11. mart - 19. april 2019.

Realizacija preduzetničkih obuka za razvoj ideja

19. april - 23. april 2019.

Ocenjivanje i izbor 5 do 10 najboljih ideja

25. april - 10. maj 2019.

Lokalno finale na Univerzitetu u Kragujevcu (proglašenje 2 pobedničke ideje i dodela nagrada)

31.05. 2019.

Nacionalno finale (14 pobedničkih timova sa sedam visokoškolskih ustanova)