logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Kancelarija za međunarodne projekte

 

Rukovodilac: Prof. dr Nenad Filipović, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Adresa: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, objekat A, I sprat.

Tel./Fax. +381 (34) 33-55-86

E-mail: international.projects@kg.ac.rs

URL: www.int-projects.kg.ac.rs

 

U okviru Univerziteta u Kragujevcu 18. juna 2010. godine osnovana je Kancelarija za međunarodne projekte, koja je zvanično otpočela sa radom 11. oktobra 2010. Svrha Kancelarije je da pruži adekvatnu organizacionu podršku pri apliciranju i realizaciji aktivnosti na tekućim i budućim međunarodnim projektima Univerziteta. Odbor za upravljanje poslovima Kancelarije za međunarodne projekte na čelu sa prof. dr Nenadom Filipovićem, prorektorom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu, rukovodi radom Kancelarije.