logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Odbor za preduzetništvo Univerziteta u Kragujevcu

 

Odbor za preduzetništvo Univerziteta u Kragujevcu  obrazovan je u cilju stvaranja povoljnog tržišnog ambijenta i podsticanja investicionih ulaganja, kroz razvoj i saradnju nauke i privrede  realizacijom  međunarodnih projekata i projekata republičkog i regionalnog karaktera, stvaranjem baze ljudskih resursa obrazovanjem kadrova odgovarajućih profila i njihovog usavršavanja kroz sistem prakse, komercijalizacijom rezultata naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, u skladu sa zakonom, kao  i podizanjem privrednog i ukupnog potencijala područja Kragujevca i Šumadije.