logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu

 

Adresa: Jovana Cvijića b.b., 34 000 Kragujevac, Srbija

Telefon: 034/ 300-426

Telefaks: 034/ 370-168

E-mail: lela@kg.ac.rs

 

Centar za naučnoistraživački rad, čiji su osnivači Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu, formiran je 21.maja 1991. godine sa ciljem podsticanja i razvoja naučno-obrazovne i kulturne delatnosti šireg područja koji gravitira Univerzitetu. Centar za naučnoistraživački rad ima status organizacione jedinice Univerziteta. Osnovne delatnosti Centra realizuju se kroz rad na naučnoistraživačkim projektima, organizovanje naučnih skupova, tribina, predavanja, izložbi, promocija i drugih naučnih i kulturnih manifestacija i kroz izdavačku delatnost. Centar objavljuje naučne i stručne monografije, zbornike i druge vrste publikacija koje su od značaja za razvoj nauke, kulture i umetnosti.