logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu

 

Na Univerzitetu u Kragujevcu potpisan je Ugovor o izgradnji i opremanju Centara izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu, 20. maja 2013. godine iz sredstava  kredita Evropske investicione banke, između Republike Srbije - Ministarstvo prosvete i nauke, Grada Kragujevca,Univerziteta u Kragujevcu i „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Ovim ugovorom regulišu se međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa finansiranjem i upravljanjem aktivnostima realizacije  izgradnje i opremanja objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu, koji će se  realizovati  u periodu 2013 - 2015. godina. Objekat je ukupne površine do 11.500 m² i biće izgrađen u neposrednoj blizini zgrade Rektorata Univerziteta u Kragujevcu. Ukupna vrednost investicije za izgradnju i opremanje Centara izvrsnosti iznosi 14 miliona evra. Grad Kragujevac i Univerzitet u Kragujevcu učestvovaće u sufinansiranju izgradnje Objekta u ukupnom iznosu od 65.5 miliona dinara, i to grad Kragujevac u iznosu od 40 miliona dinara, a Univerzitet u iznosu od 25.5 miliona dinara.

Izgradnjom i opremanjem Centara izvrsnosti  Univerzitet u Kragujevcu, kao nosilac naučnoistraživačkog rada pored toga što se opredelio za izgradnju stanova za mlade istraživače, jačanje naučnoistraživačkog rada vidi  kroz izgradnju Centara izvrsnosti i u okviru njega, izgrađenim i opremljenim Centrom za istraživanje na matičnim ćelijama i Bankom za matične ćelije, čija će izgradnja i opremanje biti osnov i uslov razvoja multidisciplinarnih naučnih istraživanja, koja podrazumevaju učešće naučnih istraživača ne samo iz oblasti medicine i biomedicine, već i iz oblasti biologije, hemije, tehničkih i inženjerskih nauka, biomedicinskog inženjeringa kao i drugih naučnih oblasti koje će kao prateće biti uključene u naučna istraživanja koja će se obavljati u ovom Centru.

Izgradnjom i opremanjem Centra za istraživanje na matičnim ćelijama i Banke za matične ćelije  Republika Srbija će po prvi put stvoriti uslove čuvanja, korišćenja i istraživanja matičnih ćelija svojih građana, na svojoj teritoriji i od strane svojih stručnjaka, u ustanovi čiji je osnivač, što bi predstavljalo nemerljiv strateški doprinos i očuvanje nacionalnog interesa, ne samo u razvoju nauke, već pre svega, u očuvanju genoma sopstvene nacije. Značaj izgradnje i opremanja ovog Centra omogućiće multidisciplinarnost naučnoistraživačkog rada, povezivanje različitih naučnih disciplina, međusobno povezivanje ne samo istraživača iz različitih oblasti, već i naučnih i drugih ustanova čijem bi razvoju Centri obezbeđivali logističku pomoć i podršku kroz koju bi Centri obezbedili položaj i okosnicu razvoja privrednih delatnosti u ovoj oblasti, čime bi praktično Centri izvrsnosti imali i ulogu naučno-tehnološkog parka, kao baze razvoja ne samo Centralne regije Srbije, već i šireg regionalnog područja.

Univerzitet u Kragujevcu se, polazeći od navedenih  razloga, ali i činjenice da je Kragujevac lider razvoja centralnog dela Srbije ne samo u oblasti visokog obrazovanja, već i u oblasti zdravstva (Klinički centar), ali i razvoja obnovljene industrije Srbije i privatnog preduzetništva, opredelio za realizaciju naučnog infrastrukturnog projekata Centara izvrsnosti, kao osnovnog projekta koji bi obuhvatio i delatnost naučno-tehnološkog parka.