logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu

 

Adresa: Jovana Cvijića b.b., 34 000 Kragujevac, Srbija

Telefon: 034/ 300-426

Telefaks: 034/ 301-130

E-mail: era@kg.ac.rs

URL: www.kg.ac.rs

 

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu (ARMUK) danas obuhvata sve ustanove Univerziteta u Kragujevcu, ali i više ustanova iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja van Univerziteta. Sa preko 20 umreženih ustanova ARMUK danas raspolaže sa oko 2500 računarskih priključaka (oko 2000 na matičnoj lokaciji). Svi fakulteti na matičnoj lokaciji su vezani na UNIC gigabitnim optičkim linkovima. Dislocirani fakulteti, izuzev Pedagoškog u Jagodini, su priključeni u gigabitni optički prsten Akademske mreže Srbije. Pored navedenog u ARMUK-u je danas u funkciji 12 lokalnih optičkih gigabitnih linkova od čega 9 na matičnoj lokaiciji. Osnov celog ARMUK-a je UNIC u čijoj sistemskoj sali se nalaze glavni univerzitetski serveri: Email server, DNS server, Antispam server, Antivirus server, Proxy server, WWW server i SQL server. UNIC intenzivno radi na osavremenjivanju postojećeg aplikativnog softvera i izgradnji novih softverskih rešenja, pre svega za potreba Rektorata, ali i za potrebe fakulteta u sastavu Univerziteta. Sajt Univerziteta je, u današnjim uslovima, jedan od glavnih izvora informacija o aktivnostima na Univerziteu.