logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Kooperativni trening centar

 

Koordinator: Prof. dr Vesna Mandić, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Adresa: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, objekat A, prostorija AP-31.

E-mail:mandic@kg.ac.rs , ctc@kg.ac.rs

URL: www.ctc.kg.ac.rs

 

Kooperativni trening centar Kragujevac je jedan iz mreže CTC centara osnovanih u regionu zapadnog Balkana, u okviru Tempus projekta WBC-VMnet (www.wbc-vmnet.kg.ac.rs), osnovan 10. Juna 2010 kao organizaciona  jedinica  Univerziteta u Kragujevcu. Sagledavajući značaj i potrebu saradnje Univerziteta sa preduzećima, osnovni strateški cilj centra je da koordinira i poboljša saradnju, da omogući transfer znanja i tehnologija, da studentima i diplomiranim pruži mogućnost sticanja praktičnog znanja. Misija centra je da razvije efikasne i efektivne mehanizme za saradnju između univerziteta i preduzeća, kroz realizaciju projekata, stručnih treninga za preduzeća i nezaposlene, programe industrijskih stipendija (Industrial Fellowship Programme). Centar koordinira mrežu CTC centara u WBC regionu (Kragujevac, Banja Luka, Podgorica, Rijeka), VMNet mrežu sa preko 1400 članova, VRPM mrežu 74 istraživača iz 20 zemalja. Takođe, zajedno sa regionalnim i EU partnerima učestvovao je u razvoju i implementaciji novog WBC Regionalnog modela saradnje univerziteta i preduzeća koji predviđa sedam strateških mera:

 

1. Naučno tehnološki parkovi,

2. WBC regionalni industrisjki klasteri,

3. Konzorcijumi univerziteta i preduzeća za zajedničke EU projekte,

4. Kooperativni trening centri,

5. Otvorene inovacione mreže,

6. Program studentske prakse,

7. Program industrijskih stipendija.