logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Odbor za upravljanje poslovima Kancelarije za međunarodne projekte

 

Cilj obrazovanja Odbora je podizanje nivoa kvaliteta naučnoistraživačke delatnosti Univerziteta i stepena angažovanosti  ukupnog potencijala  za realizaciju projekata na Univerzitetu, stvaranje uslova za uvođenje novih i unapređenje postojećih studijskih programa, osavremenjavanje i unapređivanje nastave, naučnoistraživačkog rada i postojećih  nastavnih sredstava i računarske opreme  kroz učešće i realizaciju projekata, čime se stvaraju uslovi za upoznavanje sa novim tehnologijama i  podiže nivo obučenosti nastavnika, saradnika i studenata Univerziteta u Kragujevcu.