logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Centar za transfer znanja

 

Upravnik centra: Prof. dr Miladin Stefanović, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Adresa: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, objekat A-I-19

E-mail: miladin@kg.ac.rs

Radno vreme: od 7:30 do 15:00

Centar za transfer znanja osnovan je 6. novembra 2012 godine na Univerzitetu u Kragujevcu, u okviru realizacije TEMPUS projekta KNOWTS „National Platform for nowlidge TRinagle in Serbia“, broj 158881-RS-JPHES. Osnovni ciljevi centra su da olakša i koordinira transfer znanja i tehnologija na Univerzitetu u Kragujevcu, analizira i oceni tehničke i komercijalne mogućnosti za inovacije, pruži istraživačima neophodnu pomoć u zaštiti intelektualne svojine za njihove pronalaske, organizuje obuke u toj oblasti, omogući umrežavanje i internacionalizaciju istraživačkih rezultata kroz uspostavljanje baze podataka.