logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

BojićSanja

Dr Sanja Bojić, saradnik u nastavi, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Genetika. Izbor u zvanje – 2012. godine.