logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

PantićJelena

Dr Pantić Jelena, asistent, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Mikrobiologija i imunologija. Izbor u zvanje – 2013. godine.