logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ČomićLjiljana
email:
www:
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 336 223 lok. 266

Dr Ljiljana Čomić, redovni profesor PMF-a u Kragujevcu.

Uža naučna oblast Mikrobiologija, posebno ekologija mikroorganizama i primenjena mikrobiologija

Ukupan broj bibliografskih jedinica: više od 200.

Broj naučnih radova: 74 od kojih 50 u časopisima sa ISI liste

Rukovodilac/istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 2/12

Medjunarodni projekti: 4

Studijski boravci: Univerzitet Adam Mickijevič, Poznan, Poljska (1986, 1990, 1991, 2000),  Univerzitet u Peruđi, Italija (2000), Institute Curie, Pariz, Francuska (2008, 2011), Thessalonica, School of Medicine (2008).