logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

RosićMarko
email:
www:

Naučna oblast: Elektroenergetika

Oblast istraživanja: regulacija elektromotornih pogona: direktna kontrola momenta asinhronih mašina. Student 3. godine doktorskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Na modulu Električni pretvarači i pogoni. Objavio 25 naučnih i strulnih radova, 2 univerzitetska priručnika. Učesnik 3 nacionalna projekta.

Nastavni predmeti: Električne mašine, Elektromotorni pogoni, Regulacija elektromotornih pogona, Relejna zaštita

Izbor radova:

  1. Bjekić M. i Rosić M. Kontaktorska oprema u pogonu asinhronog motora, laboratorijski praktikum sa CD-om, Tehnički fakultet Čačak, 2008, ISBN 978-86-7776-071-7
  2. Koprivica, B., Bozić, M., Rosić, M., Bjekić, M., “Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, October 2012, 277-391 ISSN 1451-4869 [M24]
  3. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., Antic, S., “Energy efficiency of electric pump drive”, International scientific conference UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, pp I1-I8, 151-150. Nov. 2012 [M33]
  4. Rosić, M., Bjekić, M., Božić, M., ,,Modelovanje direktne kontrole momenta asinhronog motora sa diskretnim naponskim vektorima u Simulink-u”, ETRAN 2012. Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, EE 2.3-1-4, 11-14. juna 2012 [M63]
  5. Rosić, M., Jeftenić, B., Bebić, M., „Analiza uticaja smanjenja ripla momenta kod DTC sa diskretnim naponskim vektorima“, ETRAN 2013. Zbornik radova 57. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, EE 2.1, 3-6 juna 2013 [M63] – rad nagrađen nagradom „Najbolјi rad mladog istraživača“