logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

JakovljevićDragana

Dragana Jakovljević, istraživač-pripravnik

Zvanje: diplomirani biolog

Upisala doktorske akademske studije biologije: 2011/12.g.

Uža naučna oblast. Biologija, botanika

Broj naučnih radova: 1 sa ISI liste.