logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

LukićNebojša
email:
www:
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 335 990 lok671