logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

LjujićBiljana

Dr Biljana Ljujić, asistent, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Genetika. Izbor u zvanje – 2007. godine.