logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

PavlovićSlađana

Dr Slađana Pavlović, docent, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Mikrobiologija i imunologija. Doktorat – 2012., izbor u zvanje – 2012. godine.