logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

MarkovićSnežana
email:
www:
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 336 223 lok. 300

Upravnik Laboratorije dr Snežana Marković, docent, PMF Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija. Diploma – 1994., Molekularna biologija i fiziologija, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorat – 2004., Fiziologija životinja, PMF Univerziteta u Kragujevcu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 174, a od toga je 55 radaova štampano u naučnim časopisima (27 na SCI listi). Rukovodilac FP7 projekta (CPCTAS-206809). Upravnik Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju akreditovane po SRPS ISO/IEC 170025:2006 (akr.br. 01-367). Rukovodilac projekta III41010. Autorska ideja, koorganizacija i korealizacija projekata TEMPUS (STERU-JEP-40053-2005). Studijski boravci: CPCTAS projekt (menadžment i istraživački rad): 2008, 2011 - Paris, Institute Curie, 2008 - Thessalonica, School of Medicine, 2008 - Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics. STERU projekt (menadžment i edukativni rad): 2009 - Debrecen, Faculty of Science.