logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ĐelićGorica
email:
www:
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 336 223 lok. 275

Dr Gorica Đelić, docent  PMF-a u Kragujevcu, rukovodilac Botaničke bašte

Uža naučna oblast Morfologija, sistematika i filogenija biljaka

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 59.

Broj naučnih radova:  39 od kojih 3 u časopisima sa ISI liste

Rukovodilac/istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 0/5

Medjunarodni projekti: