logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

PejnovićNada

Dr Nada Pejnović, vanredni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Patološka fiziologija. Doktorat – 1993., izbor u zvanje – 2011. godine.