logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

RadojevićIvana

Dr Ivana Radojević, istraživač PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: diplomirani biolog-ekolog 2002

Magistar bioloških nauka  2007

Doktor bioloških nauka 2012

Uža naučna oblast Mikrobiologija, Ekologija mikroorganizama, Primenjena mikrobiologija

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 44

Broj naučnih radova: 27 od kojih 22 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 4

Medjunarodni projekti: 1

Studijski boravci: Aristotelov Univerzitet u Solunu, Institut za farmakologiju i toksikologiju (2011), Prirodno-matematički fakultet u Skoplju, Institut za biologiju i Farmaceutska kompanija (2010).