logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

BrankovićSnežana

Mr Snežana Branković, asistent PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje:  Magistar bioloških nauka  2007.g.

Uža naučna oblast Morfologija, sistematika i filogenija biljaka

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 30

Broj naučnih radova:  20 od kojih 4 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 2

Medjunarodni projekti: