logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

FilipovićVojislav
www:

Prof. dr Vojislav Filipović

Vanredni profesor nа Fаkultetu za mašinstvo i gradjevinarstvo u Krаljevu zа užu nаučnu oblаst:  Automatsko upravljanje, fluidna tehnika i merenja. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao i stekao zvanje doktora tehničkih nauka. U periodu 1976. - 2008. radio je u industriji na poslovima istraživanja i razvoja iz oblasti automatike ("Viskoza" - Loznica, RPC Soft). Projektovao je preko 30 elektronskih uredjaja (transmitera, PID regulatora). Rukovodio je projektima koji su se bazirali na AVR risc mikrokontrolerima, PLC kontrolerima, smart transmiterima, PROFIBUS-DP komunikaciji,  industrijskom Ethernet-u, SCADA sistemima, frekventnim regulatorima. Od 1998. obavlja funkciju direktora Centra za talente u Loznici. Od 2008. god. zaposlen je na Mašinskom fakultetu u Kraljevu. Objavio je više naučnih radova iz različitih oblasti: estimacija i identifikacija, adaptivno upravljanje, hibridni sistemi, projektovanje kontrolera niskog reda.

Trenutna oblast interesovanja uključuje: hibridne sisteme, identifikacija, otkrivanje i izolacija grešaka, primena fazi-logike, umreženi upravljački sistemi i primna savremene teorije upravljanja.