logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

GrbovićFilip

Filip Grbović, istraživač-pripravnik

Zvanje: diplomirani biolog-master-ekolog

Upisao doktorske akademske studije biologije: 2012/13

Uža naučna oblast. Biologija, botanika