logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

RadulovićMonika

Monika Radulović, istraživač-pripravnik

Zvanje: diplomirani biolog-master

Upisala doktorske akademske studije biologije: 2012/13.g.

Uža naučna oblast. Biologija, botanika