logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ŠoškićZlatan
www:

Prof. dr Zlatan Šoškić je saradnik Laboratorije „3D Impuls“ koji se bavi istraživanjima u oblasti razvoja mernih metoda za karakterizaciju materijala bez razaranja. Rukovodio je i učestvovao na 6 nacionalnih i 4 međunarodna projekta i objavio je preko 20 radova u naučnim časopsima i preko 30 saopštenja na naučnim skupovima.