logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

BjekićMiroslav
email:
www:
Adresa:
Svetog Save 65, Čačak
Tel:
+381 32 302 713

Naučna oblast: Elektroenergetika

Oblast istraživanja: električne miktomašine, simulacija i modelovanje elektromehaničkih procesa, laboratorijsko ispitivanje električnih mašina i pogona. Publikovao preko 80 naučnih i stručnih radova. Koautor 2 univerzitetska udžbenika, 3 kompjuterska priručnika, Kreirao 7 originalnih računarskih softvera. Koautor 4 programa za stručno usavršavanje akreditovanog od strane Ministarstva obrazovanja.

Nastavni predmeti: Električne mašine, Elketromotornih pogoni, Regulacija elektromotornih pogona

Izbor radova radova:

  1. Bjekić, M., Stević, Z., Milovanović A. i Antić S., Regulacija elektromotornih pogona, Tehnički fakultet Čačak, 2010, ISBN 978-86-7776-099-1
  2. Bjekić, M., Stojanović, D., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić, L., Bjekić, D., Milovanović, A., Krneta, R., Plazinić, M., Antić, S., Rosić, M., Božić, M., Koprivica, B., .,Energetska efikasnost elektromotornih pogona“, Monografija, Tehnički fakultet Čačak, 2012. ISBN 978-86-7776-147-9
  3. Bjekic, M., Antic, S., Milovanovic, A, „Permanent Magnet DC Motor Friction Measurement and Analysis of Friction’s Impact“, Internationa Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol. 6 No. 5, pp. 2261-2269, 2011. ISSN 1827-6679 http://www.praiseworthyprize.com/IREE-latest/IREE_vol_6_n_5.html [M22]
  4. Dragićević, S., Peulić, A., Bjekić, M., Krneta, R. (2012),  Temperature monitoring of school building. Validation of simulation model by comparison with wireless flexible measurement data, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, Vol 65, No8, pp.1145-1150, 2012. ISSN 1310-1331http://www.proceedings.bas.bg/2012_8_cntent.html# [M23]
  5. Koprivica, B., Bozić, M., Rosić, M., Bjekić,M., “Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, October 2012, 277-391 ISSN1451-4869 http://www.journal.tfc.kg.ac.rs/Vol_9-3/06-Koprivica-Bozic-Rosic-Bjekic.pdf  [M24]