logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

LukićMiodrag

Dr Miodrag L. Lukić, redovni profesor-emeritus, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Mikrobiologija i imunologija.  Doktorat – 1976., izbor u zvanje – 1991, 2007, 2009. godine.