logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

StojanovićTatjana

Mr Tatjana Stojanović je asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Magistrirala je u oblasti računarskih nauka. Bavi se istraživanjima u oblasti matematičke logike, predstavljanjem znanja i zaključivanjem, posebno verovatnosnim sistemima za predstavljanje podataka, kao i primenom optimizacionih metoda. Autor je i koautor je četiri naučna rada, od čega je jedan poglavlje u monografiji, koautor jedne zbirke zadataka, kao i nekoliko poslovnih informacionih sistema i jenog sistema koji se koristi u istraživanjima iz oblasti mikrobiologije. Učestvovala je u više domaćih naučnih, tehničko-tehnoloških i stručnih projekata.