logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

StefanovićOlgica

Dr Olgica Stefanović, asistent PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: diplomirani biolog-ekolog 2004

Doktor bioloških nauka     2012

Uža naučna oblast Mikrobiologija

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 45

Broj naučnih radova: 29 od kojih 26 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 2

Medjunarodni projekti: 1

Studijski boravci: Institute Curie, Pariz, Francuska (2008), Univerzitet u Nici, Francuska (2008).