logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

StanićMarija
email:
www:
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 300 247

Dr Marija Stanić je vanredni profesor na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i šef Instituta. Doktorirala je 2007. godine na Univerzitetu u Kragujevcu (mentor je bio Akademik Gradimir V. Milovanović). Bavi se Numeričkom analizom i Teorijom aproksimacija, posebno teorijom ortogonalnih sistema i numeričkom integracijom. Autor je jedne domaće monografije, većeg broja udžbenika i zbirki zadataka, kao i preko 25 radova u istaknutim međunarodnim naučnim časopisima. Učestvovala je na jednom međunarodnom i više domaćih naučnih projekata. Predsednik je Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu i Društva matematičara Srbije – Podružnice Kragujevac.

  1. G.V. Milovanović, A.S. Cvetković, M.P. Stanić: Trigonometric orthogonal systems and quadrature formulae, Comput. Math. Appl. 56(11) (2008), 2915-2931.
  2. G.V. Milovanović, A.S. Cvetković, M.P. Stanić: Quadrature formulae with multiple nodes and a maximal trigonometric degree of exactness, Numer. Math. 112(3) (2009), 425-448.
  3. G.V. Milovanović, A.S. Cvetković, M.P. Stanić: A generalized Birkhoff-Young-Chebyshev quadrature formula for analytic functions, Appl. Math. Comput. 218(3) (2011), 944-948.
  4. G.  Monegato, L. Scuderi, M.P. Stanić: Lubich convolution quadratures and their application to problems described by space-time BIEs, Numer. Algorithms 56 (3) (2011), 405-436.
  5. G.V. Milovanović and M. P. Stanić: Multiple orthogonality and applications in numerical integration, In: Nonlinear Analysis: Stability, Approximation, and Inequalities, Series: Springer Optimization and its Applications, Vol. 68 (P. Georgiev, P.M. Pardalos, H.M. Srivastava eds.), Chapter 26, pp. 431-455, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2012.