logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ŽižićJovana

Jovana Žižić, istraživač saradnik, PMF Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija. Diploma – 2007., Molekularna biologija i fiziologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Student doktorskih studija od 2007., Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 21, od čega je 7 radova na SCI listi. Angažovana kao istraživač na FP7 projektu (CPCTAS-206809) i projektima III41010 i III43002 Ministarstva za nastavu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Studijski boravci: CPCTAS projekat (istraživački rad-molekularna biologija u trajanju od 2 meseca): 2008.- Paris, Institute Curie, 2011- Paris, Institute Curie.