logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

NikolićMiloš

Miloš Nikolićistraživač pripravnik PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: diplomirani biolog  2010

Doktorske studije biologije: 2010/11, PMF Kragujevac.