logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

TopuzovićMarina
email:
www:

Dr Marina Topuzović, vanredni profesor PMF-a u Kragujevcu.

Uža naučna oblast Morfologija, sistematika i filogenija biljaka

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 105.

Broj naučnih radova: 63 od kojih 24 u časopisima sa ISI liste

Rukovodilac/istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 4/4

Medjunarodni projekti: 1

Studijski boravci: Univerzitet Adam Mickijevič, Poznan, Poljska (1989, 1990).