logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

TodorovićMirjana
email:
www:

Mirjana Todorović Rođena je 13.02.1979. godine u Ćupriji. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu od 2004, gde izvodi vežbe na predmetima Organizacija računovodstva, Upravljačko računovodstvo i Računovodstveni informacioni sistemi. Angažovana je kao koordinator i realizator programa stalnog stručnog usavršavanja saradnika i nastavnika srednjih škola pod naziovm „Uticaj karakteristika grupe na aktivno i kooperativno učenje“, koji je odobren od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za školske 2013/2014 i 2014/2015. Program je namenjen nastavnicima srednjih stručnih škola i usmeren je na jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, odnosno osnovni cilj programa je unapređenje obrazovno-vaspitnog rada kroz povećanje didaktičko-metodičke kompetentnosti i osposobljavanje nastavnika za rad sa grupama različitih osobenosti. Član je tima za realizaciju projekta pod nazivom „Osnivanje Centra za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu“, 2012/2013. Neposredno je angažovana u planiranju i organizaciji aktivnosti Centra, kao i radu sa studentima volonterima. Realizator je radionice „Upravljanje vremenom“ u organizaciji Centra za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje, mart 2013. Realizator je radionice na temu „Kritičko čitanje“ u okviru projekta „Razvoj veština čitanja i pisanja kod studenata na univerzitetima u Srbiji“, 2010. Jedan je od realizatora 11 radionica na temu „Akademsko pisanje“ za oko 300 maturanata srednjih škola u Kragujevcu, 2012.