logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

OstojićAleksandar
email:
www:

Dr Aleksandar Ostojić, vanredni profesor PMF-a u Kragujevcu

Uža naučna oblast Hidrobiologija, posebno ekologija zooplanktona

Broj naučnih radova: 35 od kojih 13 u časopisima sa ISI liste

Rukovodilac/istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 1/7

Medjunarodni projekti: 2

Studijski boravci: University of Debrecen, Hungary; University of Jyväskila, Finland;

University of Nice, France; Universidad Complutense de Madrid, Spain.