logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

MandićVesna
email:
www:
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 501 201

Prof. dr Vesna Mandić, redovni profesor na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (proizvodno mašinstvo, industrijski inženjering), koordinator KTC centra i osnivač Centra za virtuelnu proizvodnju. Prof. Mandić je aktivno uključena u inicijative i programe koji za cilj imaju unapređenje saradnje sa poslovnim svetom, unapređenje konkurentnosti preduzeća i njihovog inovacionog potencijala. Kao priznati ekspert, Prof. Mandić je član Programskog Komiteta Preduzetništva Univerziteta u Kragujevcu, član Programskog Komiteta za međunarodne projekte na Univerzitetu, Ekspert GFA grupe iz Nemačke i Biznis StartUp centra u Kragujevcu, kao i evaluator CBC EU IPA programa. Učestvovala je na 12 projekata Ministarstva nauke, i više od 50 projekata sa industrijskim partnerima. U toku svog rada, stekla je i bogato iskustvo u koordinaciji 12 projekata finansiranih od strane EU. Kao rezultat jednog od tih projekata, osnovana je VMnet mreža koja danas okuplja 1350 članova iz regiona Zapadnog Balkana. Trenutno koordinira Konzorcijumom od 17 partnera na Tempus projektu WBCInno.

Prof. Mandić je autor/koautor 3 knjige i 78 naučnih radova, od kojih je 8 objavljeno u SCI časopisima. Takođe je ko-autor publikacija WBC regionalni model saradnje univerziteta i preduzeća (2010), Strateška istraživačka agenda – embedded sistemi i industrijska informatika (2011), Metodološki vodič za inovacije (2011).

  1. V. Mandić, D. Adamović, Z. Jurković, M. Stefanović, M. Živković, S. Ranđelović, T. Marinković, Numericall FE Modelling of the Ironing Process of Aluminium Alloy and its Experimental Verification, Transactions of FAMENA, Vol.34, No.4, pp. 59-69, ISSN 1333-1124, 2010
  2. V.Mandić, P.Ćosić, Integrated product and process development in collaborative virtual engineering environment, Technical Gazette, Vol.18, No.3, pp. xx-xx, ISSN 1330-3651, 2011
  3. Branko Tadić, Branislav M. Jeremić, Petar M. Todorović, Djordje Vukelić, Uroš Proso, Vesna Mandić and Igor Budak, Efficient workpiece clamping by indenting cone-shaped elements, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol.13, No.10, pp. in press, ISSN 2234-7593, 2012
  4. Jurković, Z., Brezočnik, M., Grizelj, B., Mandić, V., Optimisation of Extrusion Process by Genetic Algorithms and Conventional Techniques, Technical Gazette, Vol.16, No.4, pp. 27-33, ISSN 1330-3651, 2009
  5. Dragan Adamovic, Vesna Mandic, Zoran Jurkovic, Branko Grizelj, Milentije Stefanovic, Tomislav Marinkovic, Srbislav Aleksandrovic, An experimental modelling and numerical FE analysis of steel-strip ironing process, Technical Gazette, Vol.17, No.4, pp. 435-444, ISSN 1330-3651, 2010