logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

StojkovićMiodrag
www:

Dr Miodrag Stojković, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Genetika. Doktorat – 1996., izbor u zvanje – 2006. godine.