logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

PršićDragan
www:

Dr Dragan Pršić

Docent nа Fаkultetu za mašinstvo i gradjevinarstvo u Krаljevu zа užu nаučnu oblаst:  Automatsko upravljanje, fluidna tehnika i merenja. Učestvovao u realizaciji više projekata direktne saradnje sa privredom kao i nacionalnih i medjunarodnih projekata. Objavio je kao autor ili koautor preko 30 radova na domaćim i medjunarodnim konferencijama i časopisima. Napisao je preko 10 komercijalnih računarskih programa koji se nalaze u upotrebi. Učestvovao je u akreditaciji Laboratorije za ispitivanje sigurnosnih uredjaja kao vodeći ispitivač. Član je Saveza Srbije za sisteme automatsko upravljanje i merenja.

Trenutne oblasti interesovanja: modeliranje i simulacija dinamičkih sistema