logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ŠeklićDragana

Dragana Šeklić (ranije Đačić), istraživač saradnik, PMF Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija. Diploma – 2008., Biologija, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Student doktorskih studija od 2008., Fiziologija životinja, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 27, od čega je 6 radova na SCI listi. Angažovana kao istraživač na FP7 projektu (CPCTAS-206809) i projekte III41010 Ministarstva za nastavu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Studijski boravci: CPCTAS projekt (istraživački rad-ćelijska biologija u trajanju od 2 meseca): 2008.- Paris, Institute Curie, 2011-Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics.