logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

ŠeklićDragana

Dragana Šeklić (ranije Đačić), istraživač saradnik, PMF Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija. Diploma – 2008., Biologija, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Student doktorskih studija od 2008., Fiziologija životinja, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 27, od čega je 6 radova na SCI listi. Angažovana kao istraživač na FP7 projektu (CPCTAS-206809) i projekte III41010 Ministarstva za nastavu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Studijski boravci: CPCTAS projekt (istraživački rad-ćelijska biologija u trajanju od 2 meseca): 2008.- Paris, Institute Curie, 2011-Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics.