logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ĆurčićMilena

Milena Ćurčić, istraživač saradnik, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Diploma - diplomirani biolog od 2008. godine, PMF Univerzitet u Kragujevcu. U dvogodišnjem periodu (2009-2010), kao student doktorskih akademskih studija na PMF-u, Univerzitet u Kragujevcu angažovana je kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Od 2011. godine zaposlena na projektu finansiranom od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije (evidencioni broj 41010). Ukupan broj biografskih jedinica je 21, a od toga je 7 radova štampanih u naučnim časopisima na SCI listi. Studijski boravci: 2011. - Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics.